gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εγκύκλιοι Ιερατικές Συνάξεις 2010
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ιερατικές Συνάξεις 2010

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητοί μου Πατέρες και  Αδελφοί,

Έφθασε και πάλιν ο καιρός της νέας ποιμαντικής καλλιέργειας και σποράς του ποιμαντικού αγρού, δηλαδή ημών των ιδίων και των χριστιανών μας. Έτσι μετά και από τις δικές σας απαντήσεις απεφασίσθησαν υπό της Κληρικολαϊκής Συνάξεως των Συνεργατών της Μητροπόλεώς μας την 9-9-2010 στην Φραγκαβίλλα τα εξής:

1. Οι Αδελφικές Ιερατικές Συνάξεις να συνεχισθούν ως και πέρυσι, αλλά θα περιορισθούν σε  4, μετά την αλλαγήν των ορίων των Δήμων και δια την διευκόλυνσιν των Εισηγητών , ως εξής:

    α) Θα συνενωθούν οι Συνάξεις, Βάρδας,  Λεχαινών και Γαστούνης εις μίαν με υπεύθυνον τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Χριστοφόρον Κωλέτην και βοηθόν τον Πρωτοπρεσβύτερον Χαράλαμπον Κανελλόπουλον

    β) Θα συνενωθούν οι Συνάξεις Αμαλιάδος, Πηνείας και Λασιώνος εις μίαν με υπεύθυνον τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Δαμασκηνόν Πετράκον.

    γ) Εις την Σύναξιν του Πύργου θα προστεθούν οι ενορίες της Συνάξεως Ωλένης και η ενορία της Νεράϊδας με υπεύθυνον τον Πρωτοπρεσβύτερον Ηλία Παπαγγελή. Και

    δ) Εις την Σύναξιν Αρχαίας Ολυμπίας θα προστεθούν οι ενορίες του Δήμου Φολόης και Λαμπείας, με υπεύθυνον τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Φιλάρετον Σπανόπουλον.

2. Τα θέματα των Αδελφικών Ιερατικών Συνάξεων δια το 2010-2011 θα είναι:

    α) Η συμμετοχή της Εκκλησίας στη ζωή της κοινωνίας. Εισηγητής ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας ΤΕΙ και διδάκτωρ Θεολογίας κ. Νικόλαος Κουλουγλιώτης.

    β) Η ενορία ως εργαστήρι αγιότητος. Εισηγητής ο Θεολόγος Καθηγητής κ. Παύλος Παγκράτης.

    γ) Η αίρεσι των Προτεσταντών. Εισηγητής ο επίτιμος Γυμνασιάρχης και Θεολόγος κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.

    δ) Το Παλαιόν Ημερολόγιον. Εισηγητής ο Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης.

    ε) Οι απάτες της οργανώσεως των Χιλιαστών. Εισηγητής ο Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Βασιλείου.

    στ) Μαγεία  - ξόρκια –προλήψεις –Δεισιδαιμονίαι.Εισηγητής ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Και

    ζ) Γάμος – Διαζύγια. Εισηγητής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3. Στο τέλος όλοι οι αδελφοί θα ετοιμάσουν μίαν εργασίαν και θα την υποβάλουν στους υπευθύνους της Συνάξεώς των. Το θέμα που θα ετοιμάσουν το Καλοκαίρι του 2011 και θα το παραδώσουν έως το τέλος Αυγούστου, θα είναι να δώσουν απάντησι στα κατωτέρω τρία ερωτήματα:

    α. Τι καινούργιο έμαθες εφέτος, που δεν εγνώριζες;

    β. Για τα θέματα που συζητήθηκαν στις Συνάξεις μας, ποιές απορίες σου έμειναν ακόμη; Και

    γ. Ποία συγκεκριμένα θέματα θέλεις να συζητηθούν στις Συνάξεις του ερχομένου έτους;

Σημειώνω επίσης ότι οι  Αδελφικές μας  Ιερατικές Συνάξεις θα αρχίσουν από τον Νοέμβριο και θα τελειώσουν τον Μάϊον. Μπορεί να γίνωνται όχι μόνον Σαββατον, αλλά και κάθε άλλη ημέρα, ακόμη και απόγευμα με  Εσπερινό, Παράκλησι η κάτι άλλο, αρκεί αυτό να διευκολύνη τούς αδελφούς και να συμβάλη στην επιμόρφωσι αυτών και στην ενίσχυσι των Χριστιανών μας.  Ελπίζω ότι εφέτος όλοι θα συμμετάσχετε και όλοι θα συμβάλετε δια την απόδοσίν των.Γιατί αυτό θα είναι προς όφελος δικό σας και των ενοριτών σας.

4. Οι υπεύθυνοι των Συνάξεων:

    α) Να ορίσουν εγκαίρως ημέρα και ώρα καθώς και τον ομιλητήν των Συνάξεων, μου γνωρίσουν εγκαίρως το Πρόγραμμα, ώστε να προγραμματίσω και εγώ την Εισήγησί μου και την  συμμετοχή μου.

    β) Να μου αναφέρουν προς λύσιν έγκαιρα κάθε ανυπέρβλητον δυσκολίαν της καλής λειτουργίας της Συνάξεώς τους.

    γ) Να συγκεντρώσουν τις εργασίες των Αδελφών και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να μου τις αποστείλουν μαζί με τις σκέψεις τους.

5. Θελω προς όλους σας να υπενθυμίσω την ανάγκη καλής λειτουργίας των Κατηχητικών μας Σχολείων. Διότι οι νέοι μας είναι η ανεξάντλητος δεξαμενή αντλήσεως των Μελών και των Στελεχών της Εκκλησίας μας. Δια τον σκοπόν αυτόν αναθέτω και πάλιν στούς υπευθύνους των  Ιερατικών Συνάξεων να εποπτεύσουν και τούτο το έργον και να συνεργασθούν μαζί με τους Εφημερίους και τους Κατηχητές/τριες σας δια την καλύτερη απόδοσι της Κατηχήσεως της Νεότητος. Δια την Περιοχήν της  Αμαλιάδος υπεύθυνος των Κατηχητικών ορίζεται ο Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Γιατράς.

Ευκαιρία για κατήχησι είναι επίσης, κυρίως για ενορίες που έχουν Γυμνάσια και Λύκεια, η συνεννόησις των υπευθύνων και των Εφημερίων με τους Διευθυντάς των Σχολείων και τον Θεολόγο, ώστε να γίνη σ’ όλο το Σχολείο ή σε κάποια τάξι λύσις αποριών, εκκλησιασμός ή ό,τι άλλο αυτοί ζητήσουν. Μπορεί τούτο να γίνη και με την ιδική μου παρουσία. Από σας εξαρτάται και την καλή σας συνεργασία με τους υπευθύνους των Σχολείων η απόδοσι ποιμαντικών καρπών και σε τούτο το έργον. Εφέτος, ως και πέρυσι, ες την Κατήχησι πρέπει να έχωμε υπ’ όψιν μας και την λειτουργία στις Πόλεις Πύργου και Αμαλιάδος Σχολών ΤΕΙ. Το έργον τούτο και την εν γένει επαφή της Τοπικής μας Εκκλησίας με τους Σπουδαστάς των ΤΕΙ αναθέτω:

         α) Δια το ΤΕΙ Πύργου εις τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ.

καί   β) Δια το ΤΕΙ  Αμαλιάδος εις τον Ιεροκήρυκα Ἀρχιμ. Δαμασκηνόν Πετράκον.

Ναούς διά τάς Λειτουργικάς και άλλας  Συνάξεις των φοιτητών των ΤΕΙ ορίζομεν τα πλησίον αυτών Παρεκκλήσια:

    α) Δια τον Πύργον: Την Αγίαν Βαρβάραν.

    β) Δια την Αμαλιάδα: Τους Αγίους Θεοδώρους.

6.  Δια το θέμα της εξομολογήσεως των παιδιών, παρά την ύπαρξι της γνωστής Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας,  υπάρχουν και άλλες λύσεις. Όπως :

    α) Αν μερικά παιδιά, έστω 4-5,  ζητήσουν από τον Θεολόγον η τον Διευθυντήν του Σχολείου, ότι θέλουν να έλθη στο Σχολείο ο Πνευματικός δια να μιλήσουν μαζί του, και ο Διευθυντής είναι κατάλληλα προετοιμασμένος από τον Θεολόγον, πιστεύω ότι μπορεί να γίνη τούτο και ο Πνευματικός να πάη και να εξομολογήση τα παιδιά στο Σχολείο.

    β) Να συνεννοηθήτε με τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Θεολόγο αυτού και να στέλνουν τα παιδιά  σε καθωρισμένη ώρα που δεν δυσκολεύει  την  λειτουργία του Σχολείου στην Εκκλησία που είναι κοντά η στο Πνευματικό Κέντρο η ακόμη  σε κάποια κενή αλλά κατάλληλη  αίθουσα του Σχολείου.

    γ) Μπορεί το παραπάνω, εν ανάγκη, να γίνεται και το απόγευμα, αφού υπάρξει καλή συνεργασία με το Σχολείο και ενημερωθούν καταλλήλως  οι Μαθητές.

Τρόποι υπάρχουν πολλοί, με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Σκεφθήτέ τους και εφαρμόσατέ τους, πάντα σε καλή συνεργασία με το Σχολείο.

7. Θέλω να σας γνωρίσω, ότι η Μητρόπολίς μας αγόρασε από την Αποστολικήν Διακονίαν αντίτυπα της Κ.Διαθήκης-Κείμενο και Ερμηνεία –που μπορείτε να δώσετε στους Μαθητές της Β  Γυμνασίου. Συνεννοηθήτε με τον Θεολόγον του Γυμνασίου και ελάτε στο Βιβλιοπωλείο μας να πάρετε ΔΩΡΕΑΝ από μία Κ. Διαθήκη δι’ όλα τα παιδιά της Β  Γυμνασίου της περιοχής σας.

8. Σας γνωρίζω, ότι η Γενική  Αδελφική μας Ιερατική Σύναξις θα λάβη χώρα το Σάββατο 23-10-2010 στον Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Νικολάου Πύργου.

        7-9:30 Θεία Λειτουργία

    10-10:30 Εισήγησι δική μου

    10:30-11:30 Εισήγησι κ. Βασιλείου Τσούπρα Θεολόγου, νομικού και κοινωνιολόγου με θέμα· Το τριλείτουργον της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας μέσα από τον Αδελφόθεον Ιάκωβον.

    11:30-12:00 Συζήτησι επί των Εισηγήσεως.

Στην θεία Λειτουργία μπορεί να λάβουν μέρος όσοι επιθυμούν.

9. Τέλος σας υπενθυμίζω ότι στην Μητρόπολί μας λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας  και Μουσικής στο Προσκύνημα της Παναγίας Εισοδιωτίσσης Αγ. Ιωάννου Πύργου. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος. Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ και στις δύο  Σχολές. Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργούν και Τμήματα: Στον Πύργον, Αμαλιάδα, Καράτουλα, Λάλα, Λαμπεία, Γαστούνη, Λεχαινά, Βάρδα, Λάππα, Στρέφι, Ελαιώνα, Κουζούλι, Βροχίτσα και Οινόη.

Αδελφοί,

Εκζητήσατε την βοήθεια του Θεού, δραστηριοποιηθήτε, και όλα μπορούν να πάνε καλά και πολύ να ωφελήσουν και πολλά να ωφεληθούμε και τον εφετινόν χειμώνα. Καλή νέα πνευματική χρονιά.  Ο Θεός πάντα βοηθός μας.

 

Διάπυρος προς τον Τριαδικόν Θεόν ευχέτης

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο  Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima