gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ειδήσεις Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ηλείας - Τοποτηρητού της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας για το Πάσχα
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ηλείας - Τοποτηρητού της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας για το Πάσχα

E-mail Εκτύπωση PDF

Αργοστόλι 26 Μαρτίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 241

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ

 

Εγκύκλιος

Πρός   Άπαντας

Τους αιδ. Εφημερίους της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας

Έδρας των

 Αγαπητοί μου Πατέρες και Αδελφοί,

Χαίρετε πάντοτε ενοριακώς και οικογενειακώς εν Κυρίω.

Μετά από όσα συνεζητήσαμε κατά την σημερινή μας Γενική Ιερατική Σύναξι και το αίτημά σας να σας δώσω τα σπουδαιότερα γραπτώς, ώστε να τα έχετε να τα μελετάτε, αλλά και να τα δείχνετε σ’όσους έχουν κάποια αντίρρησι, σας τα αποστέλλω με την παρούσα μου, ως κατωτέρω:

1.  α. Μαθητές των σχολείων, Έλληνες ή Αλλοδαποί, που δεν είναι βαπτισμένοι ορθοδόξως δεν πρέπει να τους δέχεσθε εις την θείαν Κοινωνίαν κατά τον Εκκλησιασμόν των Σχολείων τους. Και τούτο δια λόγους καθαρά εκκλησιαστικούς – δεν μπορεί να κοινωνήσουν τον Χριστόν, εφ’ όσον δεν έχουν ενωθή μαζί Του δια του αγίου Βαπτίσματος και του Χρίσματος - , αλλά και διότι πρέπει να σεβόμεθα την δική τους πίστι. Σας αποστέλλω συνημμένως σχετική Εγκύκλιόν μου προς τους Εφημερίους της Μητροπόλεως Ηλείας.

    β. Ευνόητον είναι ότι πάντες όσοι θα προσέρχωνται εις την θείαν Κοινωνίαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί ( και Μαθηταί πάσης ηλικίας και νήπια) πρέπει να είναι εντελώς νηστικοί. Δηλαδή όχι μόνον δεν πρέπει να έχουν πάρει πρόγευμα, αλλ’ούτε νερό να έχουν πιή. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοινωνούμε μία φορά την ημέρα νήστεις και η κάθε ημέρα αρχίζει από την 12ην μεσονυκτίου.

    γ. Άρα και όσοι Χριστιανοί θα μετάσχουν σε βραδυνή προηγιασμένη θεία Λειτουργία (και οι Κληρικοί λειτουργοί) πρέπει να είναι νηστικοί από το προηγούμενο βράδυ και όλην την ημέραν μέχρι να κοινωνήσουν.

    δ. Ευνόητον είναι ότι το ίδιο πρέπει να συμβή δι’όλους μας το Πάσχα, που δεν νοείται Πάσχα Ορθοδόξου Χριστιανού χωρίς να συμμετάσχη στην θεία Κοινωνία . Λοιπόν, επειδή   μαθαίνω ότι εδώ στην Κεφαλωνιά γίνεται στις 12 τα μεσάνυκτα η τελετή της Αναστάσεως ΜΟΝΟΝ και η θεία Λειτουργία τελείται το πρωΐ 9-11 , πρέπει να σας υπογραμμίσω ότι:

Πάντες οι Κληρικοί πρέπει μετά την Ανάστασι ούτε νερό να πιούμε, πολύ περισσότερον τίποτε δεν πρέπει να φάμε. Αλλά να κοιμηθούμε τελείως νηστικοί και το πρωΐ νήστεις να πάμε να τελέσουμε την θεία Λειτουργία του Πάσχα και να κοινωνήσουμε. Βεβαίως το ίδιο πρέπει να γίνη και με τους Χριστιανούς μας . Κανένας δεν πρέπει να κοινωνήση στην Πασχαλινή θεία Λειτουργία αν ΔΕΝ είναι εντελώς νηστικός από το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Παρακαλώ ιδιαίτερα να προσέξετε αυτά δια τον εαυτόν σας και τους ενορίτες σας. Γιαυτό οι Πατέρες μας ώρισαν αμέσως μετά την τελετή της Αναστάσεως να συνεχίζεται η τέλεσις της θείας Λειτουργίας. Αλλιώς βλέπετε πόσες μεγαλύτερες δυσκολίες φέρνει η αλλαγή αυτή στη ζωή μας;

2. Τέλεσις Γάμων και Βαπτίσεων.

    α. Πάντα τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας ορίζονται και γίνονται δια την σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως πρέπει να τελούνται εντός της Εκκλησίας της ενορίας μας και ΟΧΙ έξω στις αυλές των Εκκλησιών ή των Μονών ή σε ειδικά Κέντρα διασκεδάσεων, στην θάλασσα κ.λ.π.

    β. Ματαιοδοξία είναι οι στολισμοί και μάλιστα οι υπερβολικοί στολισμοί έξω και μέσα στην Εκκλησία , - κάποιοι επιμένουν να στολίζουν και την κολυμβήθρα - ενώ τούτο ούτε επιτρέπεται ούτε βοηθάει σε τίποτα.

    γ. Τελευταία άρχισαν σε γάμους και βαπτίσια να ρίχνουν ανώφελα και πολλές φορές βλαβερά - έχουν συμβή θάνατοι από αυτά - αλλά και δαπανηρά πυροτεχνήματα . Και αυτά και ό,τι άλλο σχετικό αυτού του είδους γίνεται δεν έχουν θέσι στη ιερότητα του μυστηρίου και είναι ανεπίτρεπτα. Διότι στα ιερά Μυστήρια συμμετέχουμε για προσευχή και όχι για επίδειξη πλούτου. Ερχόμαστε για σωτηρία και ενίσχυσι και όχι για ματαιοδοξία.

    δ. Το μυστήριο του Γάμου δεν τελείται σε ημέρες νηστείας, όπως:

        I. Την Τετάρτη και την Παρασκευή.

        II. Την Μ. Τεσσαρακοστή.

        III. Το Δεκαπενταύγουστο.

        IV. Την νηστεία των αγίων Αποστόλων.

Και V. Την ημέρα του Σταυρού.

Βεβαίως, αν υπάρξη ειδικός λόγος, μπορεί δι’αιτήσεως των ενδιαφερομένων να αναφερθούν οι ειδικοί λόγοι εις την Ιεράν Μητρόπολιν, βεβαιούμενοι από τον ιερέα Εφημέριον, και η Ιερά Μητρόπολις θα λάβη υπ’όψιν της την σοβαρότητα των λόγων και θα απαντήση σχετικώς.

3. Επληροφορήθηκα ότι κάποιοι Χριστιανοί μας επιθυμούν να επικρατήση και εις την Κεφαλωνιά το έθιμο της Νήσου Κέρκυρας. Δηλαδή το Μ. Σάββατο το πρωΐ να ρίχνωνται στις πλατείες πήλινα αγγεία και να τα σπάνε. Τούτο απαγορεύεται, δια τους εξής λόγους ·

    α. Διότι δεν έχει σχέσι με το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Το θεολογικό νόημα της Ακολουθίας του Μ. Σαββάτου το πρωΐ δίδεται από τα τροπάρια των στιχηρών του Εσπερινού , όπου αναφέρωνται τα εξής · «Σήμερον ο Άδης στένων βοά· Κατελύθη μου η εξουσία . . .» .Ότι δηλαδή ο Χριστός δια του θανάτου του κατήργησε τον θάνατον, άνοιξε τις πύλες του Άδου και ελευθέρωσε τους απ’αιώνος νεκρούς. Δια τούτο και ο ιερέας διανέμει βάγια, που είναι το σύμβολον της νίκης. Όλα τα άλλα είναι ξένα προς το νόημα της Αναστάσεως του Χριστού και τις Ορθόδοξες Εκκλησιαστικές μας παραδόσεις. Είναι επινοήσεις κάποιων αγνοούντων τις θεολογικές αλήθειες της Εκκλησίας μας ή άλλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος και του Πάσχα δια προσέλκυσι τουριστών κ.λ.π.

Βεβαίως ο Δαυΐδ στον Β Ψαλμόν προφητεύει περί του Χριστού · «αίτησαι παρ’εμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσίν σου εις τα πέρατα της γης . Ποιμανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραμέως συντρίψης αυτούς» (στίχοι 8-9). Τούτο υπενίσσεται και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψι (Β 27 ) και επαναλαμβάνει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας στο Δοξαστικό των Αίνων το βράδυ της Μ. Πέμπτης, λέγων · «Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην· έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως».

Αλλ’αυτά είναι απλές εικόνες, που όσα κάνουν οι Κερκυραίοι το Μ. Σάββατον, όχι μόνον δεν έχουν ουδεμία σχέσι με το θεολογικό νόημα του Μ. Σαββάτου, αλλά θα μπορούσε να ειπή κανείς , ότι το διαστρεβλώνουν και το δυσφημίζουν. Διότι ο Χριστός δεν κατέβη στον Άδη για να σπάη πιάτα, κανάτες και κιούπια, αλλά για να αναστήση τους νεκρούς, να κάνη τους ανθρώπους να πιστέψουν στην Θεότητά Του και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του, ώστε η ζωή τους να είναι εδώ χαρούμενη, αλλά και στην άλλη ζωή να κερδίσουν την αιωνιότητα μαζί Του στην βασιλεία Του.

    β. Διότι οι Κεφαλλήνες είναι παραδοσιακοί και κρατάνε τις δικές τους παραδόσεις, χωρίς να μιμούνται τις ξένες, οι οποίες δεν τους ταιριάζουν. Και

    γ. Τώρα, που είναι η εποχή της συγχύσεως, δεν πρέπει για μικρό υλικό κέρδος, να αναμειγνύουμε τα κοσμικά με τα Χριστιανικά μας δόγματα και τις αλήθειες. Ο Απόστολος Παύλος, που ναυαγήσας ήλθε στην Κεφαλονιά και μας εδίδαξε τις αλήθειες της Χριστιανικής μας πίστεως, μας συμβουλεύει, ότι στη ζωή μας πρέπει να κρατάμε ΜΟΝΟΝ τις άγιες παραδόσεις των αγίων Αποστόλων και των Πατέρων μας, λέγοντας · «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου ούτε δι’ επιστολής ημών» (Β Θεσσαλονικεῖς Β 15).

4. Επίσης πρέπει να σας υπενθυμίσω την παράδοσι της Εκκλησίας μας, ότι από το Σάββατο του Λαζάρου έως την Κυριακή του Θωμά δεν επιτρέπονται Μνημόσυνα μετά κολύβων. Γιατί στις ημέρες αυτές θέλει η Εκκλησία μας ιδιαιτέρως να τονισθή το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, που κατήργησε τον θάνατον και εδώρισε σ’όλους μας την ζωή. Και τις δεκαπέντε αυτές ημέρες η Εκκλησία μας τις θεωρεί μία ημέρα. Οπότε όλα τα Μνημόσυνα τα μεταφέρει μετά την Κυριακή του Θωμά.

Αν κάποιος έχει ειδικούς λόγους να τελέση το Μνημόσυνο συγγενούς του, μπορεί να αναφέρη τούτο εγγράφως δια του Εφημερίου του στην Ιερά Μητρόπολι τούτο και εκείνη θα αποφασίση σχετικώς, εφαρμόζοντας την οικονομίαν.

Βεβαίως τρισάγια στους τάφους ή αλλού χωρίς κόλυβα επιτρέπονται όλες τις ημέρες.

Ευχόμενος εις πάντας υμάς και τους ενορίτες σας καλή Μεγάλη Εβδομάδα και σωτήριον Πάσχα, διατελώ.

Διάπυρος προς τον Τριαδικόν Θεόν ευχέτης

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima