gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εγκύκλιοι Ιερατικές Συνάξεις 2012
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ιερατικές Συνάξεις 2012

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητοί μου Πατέρες και Αδελφοί,

Εορτή σήμερα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, ο οποίος μαζί με τον αγιασμόν αυτού και της οικογενείας του, με την θυσίαν του προσπάθησε να οδηγήση στον αγιασμόν και τους συναθρώπους του. Έδειξε δηλαδή ότι μόνος ΣΩΤΗΡΑΣ και ΛΥΤΡΩΤΗΣ των ανθρώπων είναι ο Σαρκωθείς και Ταφείς και Άναστάς προαιώνιος Λόγος του Θεού Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι πρέπει τα πάντα να θυσιάζωμε για να μείνωμε κοντά Του.

Ειδικώτερα δι’ ημάς τους Κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ο άγιος Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος πρέπει να είναι διαρκές παράδειγμα προς μίμησι. Το παράδειγμά του δηλαδή πρέπει να μας δραστηριοποιή, ώστε και εμείς, εκπληρώνοντας τα ιερατικά καθήκοντά μας, να οδηγήσωμε τους εαυτούς μας, την οικογένειά μας και τους ενορίτες μας στη σωτηρία και στον αγιασμόν. Μέσον προς επίτευξιν αυτού του στόχου είναι και οι κατά μήνα Ιερατικές μας Αδελφικές Συνάξεις.

Ἔτσι μετά και από τις δικές σας απαντήσεις, απεφασίσθησαν υπό της Κληρικολαϊκής Συνάξεως των Συνεργατών της Μητροπόλεώς μας την 9-9-2011 στην Φραγκαβίλλα τα εξής:

1. Οι Αδελφικές Ιερατικές Συνάξεις να συνεχισθούν ως και πέρυσι. Ήτοι :

   α) Η Σύναξις Βάρδας, Λεχαινών και Γαστούνης με υπεύθυνον τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Χριστοφόρον Κωλέτην και βοηθόν τον Πρωτοπρεσβύτερον Χαράλαμπον Κανελλόπουλον.

   β) Η Σύναξις Αμαλιάδος, Πηνείας και Λασιώνος με υπεύθυνον τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Δαμασκηνόν Πετράκον.

   γ) Η Σύναξις του Πύργου - Ωλένης και των ενοριών Λαντζοΐου, Χελιδονίου, Κρυονερίου και Νεράϊδας με υπεύθυνον τον Πρωτοπρεσβύτερον Ηλία Παπαγγελή. Και

   δ) Η Σύναξις Αρχαίας Ολυμπίας Φολόης και Λαμπείας, με υπεύθυνον τον Αρχιερατικόν Επίτροπον Αρχαίας Ολυμπίας Πρωτοπρεσβύτερον Κων/νον Παπαδημητρίου.

2. Τα θέματα των Αδελφικών Ιερατικών Συνάξεων δια το 2011-2012 θα είναι:

   α) Η ανάγκη ή μη μεταγλωττίσεως των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Λατρείας σήμερα. Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός.

   β) Το μυστήριον της μετανοίας - Ιεροί Κανόνες ( επιτίμια). Εισηγητής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος .

   γ) Ο Κανόνας (τα βιβλία) της Κ.Δ. Εισηγητής ο Πρεσβύτερος Γεώργιος Σταθόπουλος.

   δ) Πεντηκοστιανοί – Ευαγγελικοί. ( Οι κύριες κακοδοξίες ). Εισηγητής ο Αρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος.

   ε) Νέα εποχή – Νεοειδωλολατρεία – Παγκοσμοιοποίησις & οι Ποιμαντικές προκλήσεις τους. Εισηγητής ο Θεολόγος Καθηγητής κ. Παύλος Παγκράτης.

   στ) Η πρεσβυτέρα στη ενορία. Εισηγητής η Φιλόλογος Πρεσβυτέρα κ. Φωτεινή Χαμάλη -Κλουκίνα. Και

   ζ) Το Διαδίκτυον – Τι είναι και οι κίνδυνοί του. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Πτυχιούχος Πληροφορικής.

3.  Στο τέλος όλοι οι αδελφοί θα ετοιμάσουν μίαν εργασίαν, θέμα της οποίας ορίζεται η απάντησις στα κατωτέρω τρία ερωτήματα:

   α. Ποιές είναι οι κύριες αιτίες που γίνονται οι άνθρωποι αιρετικοί.

   β. Πόσα είναι τα βιβλία της Κ. Διαθήκης, ποίος τα έγραψε και πότε. Και

   γ. Ποία συγκεκριμένα θέματα θέλεις να συζητηθούν στις Συνάξεις του ερχομένου έτους;

Θα την ετοιμάσουν το Καλοκαίρι του 2012 και θα την παραδώσουν έως το τέλος Αυγούστου στους υπευθύνους της Συνάξεώς των.

Σημειώνω επίσης ότι οι Αδελφικές μας Ιερατικές Συνάξεις θα αρχίσουν από τον Νοέμβριο του 2011 και θα τελειώσουν τον Μάϊον του 2012. Μπορεί να γίνωνται όχι μόνον Σαββατον, αλλά και κάθε άλλη ημέρα, ακόμη και απόγευμα με Εσπερινό, Παράκλησι ή κάτι άλλο, αρκεί αυτό να διευκολύνη τούς αδελφούς και να συμβάλη στην επιμόρφωσι αυτών και στην ενίσχυσι των Χριστιανών μας. Ελπίζω ότι εφέτος όλοι θα συμμετάσχετε και όλοι θα συμβάλετε δια την απόδοσίν των. Γιατί αυτό θα είναι προς όφελος δικό σας και των ενοριτών σας, αλλά και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού ημών.

4. Παρακαλώ τους υπευθύνους των Συνάξεων:

   α) Να ετοιμάσουν εγκαίρως το Πρόγραμμα όλης της Περιόδου των Συνάξεων της Περιοχής τους και να γνωρίσουν και σε εμένα τούτο, ώστε να προγραμματίσω και εγώ την Εισήγησί μου και την συμμετοχή μου.

   β) Οι Συνάξεις να λαμβάνουν χώραν σε ενορίες που να έχουν Σχολεία (Λύκειο- Γυμνάσιο- Δημοτικό) και οι οποίες ευρίσκονται στο μέσον της περιοχής της Συνάξεως, ώστε να μη διανύουν οι Αδελφοί μεγάλες αποστάσεις δια την συμμετοχήν τους.

   γ) Να μου αναφέρουν έγκαιρα προς λύσιν κάθε ανυπέρβλητον δυσκολίαν της καλής λειτουργίας της Συνάξεώς τους.

   δ) Να συγκεντρώσουν τις εργασίες των Αδελφών και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2012 να μου τις αποστείλουν μαζί με τις σκέψεις τους.

5. Με την ευκαιρία αυτή θέλω προς όλους σας να υπενθυμίσω την ανάγκη καλής λειτουργίας των Κατηχητικών μας Σχολείων. Διότι οι νέοι μας είναι η ανεξάντλητος δεξαμενή αντλήσεως των Μελών και των Στελεχών της Εκκλησίας μας. Δια τον σκοπόν αυτόν αναθέτω και πάλιν στούς υπευθύνους των Ιερατικῶν Συνάξεων να εποπτεύσουν και τούτο το έργον και να συνεργασθούν με τους Εφημερίους και τους Κατηχητές/τριες δια την καλύτερη απόδοσι της Κατηχήσεως της Νεότητος.

Δια την Περιοχήν της Αμαλιάδος υπεύθυνος των Κατηχητικών ορίζεται ο Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Γιατράς.

Ευκαιρία για κατήχησι είναι επίσης, κυρίως για ενορίες που έχουν Γυμνάσιο ή Λυκειο, η συνεννόησις των υπευθύνων και των Εφημερίων με τούς Διευθυντάς των Σχολείων και τον Θεολόγο, ώστε να γίνη σ' όλο το Σχολείο ή σε κάποια τάξι λύσις αποριών, εκκλησιασμός ή ό,τι άλλο αυτοί ζητήσουν. Μπορεί τούτο να γίνη και με την ιδική μου παρουσία, αν ενημερωθώ. Από σας και την καλή σας συνεργασία με τους υπευθύνους των Σχολείων εξαρτάται η απόδοσι ποιμαντικών καρπών και σε αυτό το έργον.

Εφέτος, ως και πέρυσι, εις την Κατήχησι πρέπει να έχωμε υπ’ όψιν μας και την λειτουργία στις Πόλεις Πύργου και Αμαλιάδος Σχολών ΤΕΙ. Το έργον τούτο και την εν γένει επαφή της Τοπικής μας Εκκλησίας με τούς Σπουδαστάς των ΤΕΙ αναθέτω:

   α) Δια το ΤΕΙ Πυργου εις τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ. Και

   β) Δια το ΤΕΙ Αμαλιάδος εις τον Ιεροκήρυκα Αρχιμ. Δαμασκηνόν Πετράκον.

Ναούς δια τας Λειτουργικάς και άλλας Συνάξεις των φοιτητών των ΤΕΙ ορίζομεν τα πλησίον αυτών Παρεκκλήσια:

   α) Δια τον Πύργον· Την Αγίαν Βαρβάραν.

   β) Δια την Αμαλιάδα· Τους Αγίους Θεοδώρους.

6. Δια το θέμα της εξομολογήσεως των παιδιών, παρά την ύπαρξι της γνωστής Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Όπως :

   α) Αν μερικά παιδιά, έστω 4-5, ζητήσουν από τον Θεολόγον ή τον Διευθυντήν του Σχολείου, ότι θέλουν να έλθη στο Σχολείο ο Πνευματικός δια να μιλήσουν μαζί του, και ο Διευθυντής είναι κατάλληλα προετοιμασμένος από τον Θεολόγον, πιστεύω ότι μπορεί να γίνη τούτο και ο Πνευματικός να πάη και να εξομολογήση τα παιδιά στο Σχολείο.

   β) Να συνεννοηθήτε με τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Θεολόγο αυτού και να στέλνουν τα παιδιά σε καθωρισμένη ώρα που δεν δυσκολεύει την λειτουργία του Σχολείου στην Εκκλησία που είναι κοντά ή στο Πνευματικό Κέντρο ή ακόμη σε κάποια κενή αλλά κατάλληλη αίθουσα του Σχολείου.

   γ) Μπορεί το παραπάνω, εν ανάγκη, να γίνεται και το απόγευμα, αφού υπάρξει καλή συνεργασία με το Σχολείο και ενημερωθούν καταλλήλως οι Μαθητές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Σκεφθήτέ τους και εφαρμόσατέ τους, πάντα σε καλή συνεργασία με το Σχολείο.

7. Θέλω να σας γνωρίσω, ότι η Μητρόπολίς μας αγόρασε από την Αποστολικήν Διακονίαν αντίτυπα της Κ. Διαθήκης - Κείμενο και Ερμηνεία – που μπορείτε να δώσετε στους Μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Συνεννοηθήτε με τον Θεολόγον του Γυμνασίου και ελάτε στο Βιβλιοπωλείο μας να πάρετε ΔΩΡΕΑΝ από μία Κ. Διαθήκη δι’ όλα τα παιδιά της Β΄ Γυμνασίου της περιοχής σας.

8. Σας γνωρίζω, ότι η Γενική Αδελφική μας Ιερατική Σύναξις θα λάβη χώρα το Σάββατο 22-10-2011 στον Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Νικολάου Πύργου.

07:00 - 09:30: Θεία Λειτουργία

10:00 – 11:30: Εισήγησι δική μου

11:30 – 12:00: Συζήτησι επί της Εισηγήσεως.

Στην θεία Λειτουργία μπορεί να λάβουν μέρος όσοι επιθυμούν.

9. Τέλος σας υπενθυμίζω ότι στην Μητρόπολί μας λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας και Μουσικής στο Προσκύνημα της Παναγίας Εισοδιωτίσσης Αγ. Ιωάννου Πύργου. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος. Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ και στις δύο Σχολές. Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργούν και Τμήματα: Στον Πύργον, Αμαλιάδα, Καράτουλα, Λάλα, Λαμπεία, Γαστούνη, Λεχαινά, Βάρδα, Στρέφι, Ελαιώνα, και Οινόη.

Αδελφοί,

Εκζητήσατε την βοήθεια του Θεού, δραστηριοποιηθήτε, και όλα μπορούν να πάνε καλά και πολύ να ωφελήσουν και πολλά να ωφεληθούμε και κατά τον εφετινόν χειμώνα. Καλή νέα πνευματική χρονιά. Ο Θεός πάντα βοηθός μας.

 

Διάπυρος προς τον Τριαδικόν Θεόν ευχέτης

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο  Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima